Dofinansowania

Środki na Twoją edukację

Dofinansowania dla fizjoterapeutów

Jako ENtuzjaści EDUkacji pomożemy Ci przygotować wnioski o dofinansowanie na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych. By ułatwić Ci udział w naszych szkoleniach, zupełnie bezpłatnie przeprowadzimy Cię przez cały proces składania wniosku.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych dofinansowań znajdziesz poniżej, po kliknięciu w sekcję Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych
 • Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych (szkoleń, kursów) utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przysługuje właścicielom jednoosobowej działalności gospodarczej, a także właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników).

Ważne! W tej formie dofinansowania upoważnieni do korzystania z dofinansowania z BUR są również fizjoterapeuci samozatrudnieni na działalności gospodarczej, a także istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę (różne wymogi w zależności od województwa). 

 

 • Kto może się starać o dofinansowanie?

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przysługuje właścicielom jednoosobowej działalności gospodarczej, a także właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników).

 

 • Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinasowania jest bardzo różny i zależy od województwa i programu dostępnego w danym urzędzie pracy lub u operatora w danym województwie. Kwota ta oscyluje od 50% do 80% kosztów kursu. 

 

 • Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wszystkie informacje oraz regulamin dofinansowań z BUR w danym województwie można znaleźć na stronie operatora, tj. instytucji przyznającej dofinansowanie. Tam też zawarte są terminy naborów, a także możliwe kwoty dofinansowania.

 

Lista operatorów w poszczególnych województwach (kliknij w wybrane województwo, aby uzyskać więcej informacji)

 

 • Jak można się ubiegać o dofinansowanie?
 1. Zweryfikuj na stronie Operatora z Twojego województwa (lista województw dostępna powyżej) czy aktualnie trwają nabory oraz czy spełniasz kryteria uzyskania dofinansowania z BUR.
 2. Złóż wniosek oraz kompletne dokumenty zgodnie z wymaganiami Operatora dla Twojego województwa. Listę aktualnych kursów Enedu znajdziesz na naszej stronie www.enedu.pl/kursy-stacjonarne
 3. Po złożeniu dokumentów u Operatora, zapisz się na wybrane szkolenie. 
 4. Po otrzymaniu odpowiedzi od Operatora niezwłocznie skontaktuj się z nami i poinformuj nas o decyzji. Jest to bardzo ważny krok!
 5. Jeśli otrzymasz potwierdzenie otrzymania dofinansowania od Operatora, poinformujemy Cię o kolejnych krokach, tj. utworzenia konta w BUR, zapisie na wybrane szkolenia przez Bazę Usług Rozwojowych, opłaceniu szkolenia w zależności od ustalonej z operatorem formy płatności.
 6. Po udziale w dofinansowanych szkoleniach konieczne będzie wypełnienie ankiety oraz rozliczenie się z Operatorem.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to środki pozyskane przez Fundusz Pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie szkoleń oraz kursów zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Celem KFS jest pomoc w podnoszeniu kompetencji i umiejętności w zależności od wymagań rynku pracy.

 

 • Kto może się starać o dofinansowanie?

Z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 1 pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika (może być pełny etat, 1/2 etatu, 1/4 etatu i mniej). Z dofinansowania może skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownicy.

 

Ważne! O dofinansowanie KFS nie może starać się osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą bez pracowników. Z środków KFS nie mogą skorzystać także firmy zatrudniające pracowników wyłącznie na umowę zlecenie. 

 

 • Jaki jest poziom dofinansowania?

Zasoby KFS przyznaje Powiatowy Urząd Pracy. Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) mogą uzyskać dofinansowanie nawet na poziomie 100% kosztów kształcenia. Dla pozostałych firm dofinansowanie wynosi 80%.

 

W ramach dofinansowania z KFS można skorzystać wyłącznie z kosztów szkolenia ogłoszonych przez organizatora. Dofinansowaniu nie podlega dojazd na szkolenia, nocleg i wyżywienie w czasie szkolenia lub inne poniesione z tego tytułu koszty.

 

 • Jak można się ubiegać o dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Urzędzie Pracy odpowiednio dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

 

Dodatkowo w Urzędzie Pracy osoba, pełniąca rolę doradcy klienta,dokładnie doradzi i udzieli instrukcji w jaki sposób prawidłowo należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Po otrzymaniu decyzji Powiatowego Urzędu Pracy (niezależnie czy to będzie pozytywna czy negatywna), poinformuj nas o niej. 

 

Środki z dofinansowania KFS przekazywane są na konto, które zostało wskazane przez pracodawcę na wniosku. Aby rozliczyć się z uzyskanego dofinansowania, należy dostarczyć certyfikat i fakturę za szkolenie do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym został złożony wniosek.

 

Pracodawca także może skorzystać z dofinansowania na takich samych warunkach jak pracownicy. 

Pożyczki na kształcenie
 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

  Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

  Na co można uzyskać pożyczkę?

  ● Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.

  ● Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

  Najważniejsze informacje

  ● Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)

  ● Spłata odbywa się w równych ratach, w cyklu miesięcznym (od 12 do 36 rat)

  ● Minimalna wartość pożyczki wynosi 600 zł, natomiast maksymalna 30.000 zł

  ● Składanie wniosku odbywa się za pomocą systemu wnioskowania online

  ● Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

  Jak wygląda złożenie wniosku o udzielenie pożyczki?

  1. Uczestnik zakłada w systemie on-line pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl własne konto a następnie składa wniosek o udzielenie pożyczki

  2. Po wprowadzeniu danych i przesłaniu wniosku poprzez system on-line do Operatora, Uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną indywidualny numer swojego zgłoszenia.

  3. Po zgłoszeniu do projektu należy zapisać się na wybrane szkolenie przez naszą stronę enedu.pl wybierając opcję płatności “dofinansowanie”.

  4. W przypadku występowania o pożyczkę na finansowanie więcej niż jednej formy kształcenia przez jednego Uczestnika/Pożyczkobiorcę, wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków na każdą formę kształcenia.

  5. Informacja o akceptacji, warunkowej akceptacji lub odrzuceniu wniosku przez Komisję pożyczkową zostaje przekazana Uczestnikowi przez system on-line.

  6. Niezwłocznie poinformuj nas o decyzji Komisji! 🙂

  Pozostałe informacje dostępne na stronie inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowania z innych źródeł
Informacje przydatne do wypełnienia wniosku
 1. Nazwa i adres organizatora szkolenia

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ENEDU”

Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

Budzyń 50,

32-060 Kryspinów

REGON: 521553425

 1. Dane do faktury

Enedu Sp. z o.o.
ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

NIP: 8141695646

 1. Certyfikat jakości oferowanych usług posiadany przez organizatora

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 – DEKRA/SUS/000878/2

 1. Dokument, na podstawie którego organizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
 • wpis do KRS – kod PKD: 85.59.B
 • wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych): 2.18/00038/2024
 1. Wzór certyfikatu otrzymywanego po ukończeniu szkolenia oraz kopie certyfikatów jakości oferowanych usług dostępne są w zakładce “Lista dokumentów do pobrania” 
 1. Program kursu znajduje się na stronie danego szkolenia, dostępnego na stronie: https://enedu.pl/kursy/
 1. Jako organizator szkoleń dla fizjoterapeutów jesteśmy zwolnieni z VAT, dlatego podane ceny szkoleń są takie same netto jak brutto. Koszt każdego szkolenia jest dostępny na naszej stronie internetowej przy danym kursie. 

Chcąc skorzystać z naszej pomocy przy składaniu wniosku, wypełnij poniższy formularz dofinansowań.

Jeśli masz dodatkowe pytania, nasza koordynatorka ds. dofinansowań jest do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 730 333 802, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

dofinansowania dla fizjoterapeutów

Enedu jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych