Lokalizacja terapeutyczna w kinezjologii

Testy nerwowo-mięśniowe umożliwiają nam ocenę stopnia kontroli układu nerwowego w danym obszarze. Jak wiemy już z poprzednich wpisów, część obszarów może być normotonicznych, część hipertonicznych, a część hipotonicznych. Jak się odnaleźć w tym gąszczu możliwości? Po krótce opowiadam o tym w dzisiejszym tekście. Zapraszam Cię do świata lokalizacji terapeutycznej.

Wywiad przede wszystkim

Wiemy już, że obszarami, na których będziemy koncentrować naszą uwagę są lokacje o obniżonym sygnale mięśniowym, czyli hipotoniczne.  I teraz zaczyna się zabawa w „znajdź przyczynę”, albowiem obszary hipotoniczne są takie z jakiegoś powodu. W tym miejscu pojawiają się wnioski z wywiadu – wszystkie urazy, operacje, kontuzje etc, a także kwestie chemiczne (pokarmowe, morfologiczne, hormonalne itp) oraz emocjonalne i energetyczne.

Wyciągnięte z rozmowy z pacjentem wnioski przekładamy na poszukiwania obszarów o zmienionej odpowiedzi receptorowej i określamy ich powiązanie ze znalezioną hipotonią. Stymulujemy po kolei miejsca w ciele pacjenta, które uległy w przeszłości uszkodzeniom, obszary skóry pod którymi kryją się podejrzewane przez nas narządy, punkty referencyjne (o których dowiesz się więcej w dalszych częściach) i punkty meridianowe.

Interpretacja testu lokalizacji

Po zastymulowaniu jednego wybranego obszaru, sprawdzamy ponownie  hipotoniczne miejsca. 

  1. Jeśli odpowiedź mięśniowa nie uległa zmianie, powtarzamy test tym razem stymulując inny obszar w ciele. 
  2. Jeśli odpowiedź mięśniowa uległa zmianie i nagle stały się one normotoniczne – mamy finalistę plebiscytu winowajców!

Dlaczego „finalistę”, a nie „zwycięzcę”? Miejsc naprawiających hipotonię może być w ciele rzecz jasna kilka. Jeśli chcesz ustalić ich priorytetowość w ramach terapii, zastymuluj dwa z nich, jedno po drugim. Stymulacja każdego z nich z osobna powinna popsuć mięsień wskaźnikowy, a naprawić powiązany obszar hipotoniczny. Jeśli natomiast zastymulujesz je jedno po drugim i dopiero wtedy ocenisz wskaźnik – wynik może być zupełnie inny.

Jak znaleźć zwycięzcę?

Jeśli po stymulacji obu obszarów w opisany powyżej sposób wskaźnik nadal pozostaje słaby, oznacza to, że drugie ze stymulowanych miejsc nie jest istotniejsze, niż pierwsze, ponieważ nie „przykrywa” jego działania. Jeśli natomiast po takowej stymulacji wskaźnik jest silny, oznacza to że numer 2 jest ważniejszy dla układu nerwowego, niż numer 1.

Związane jest to ze stopniem zaburzenia receptorów w różnych częściach ciała na skutek działania innych mechanizmów traumatyzujących. Na podstawie fizjologicznej reakcji bramki bólowej, stymulując istotniejszy obszar, sygnał nerwowy ze słabiej zaburzonego miejsca przestanie „wybrzmiewać” w układzie nerwowym.  

Gratulacje! Właśnie rozstrzygnąłeś finałowy odcinek plebiscytu winowajców!

W ten oto sposób możesz lokalizować i dokonywać oceny hierarchiczności wszystkich obszarów nadających się do pracy! 

Powodzenia!

Jeśli po przeczytaniu artykułu wciąż Ci mało w tym temacie to zapraszam Cię na kurs Nerwowo-mięśniowa diagnostyka i terapia

Jeśli po przeczytaniu artykułu wciąż Ci mało w tym temacie to zapraszam Cię na kurs Nerwowo-mięśniowa diagnostyka i terapia

Powiązane artykuły

Ból i jego liczne oblicza

Ból to zjawisko, z którym zmagamy się każdego dnia. Nawet jeśli nie jako osoby bezpośrednio zaangażowane (czego Tobie i sobie życzę) to w sposób pośredni, przyjmując pacjentów przejawiających różnorodne problemy związane z percepcją bólu. Dziś chciałbym Ci pokazać różnorodne oblicza bólu. Zwrócę przy tym Twoją uwagę na fakt, że percepcja bólu jest mechanizmem bardzo złożonym. Mimo, że nocycepcja opiera się o proste odruchy angażujące różne piętra obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, to sama percepcja bólu i analiza informacji nocyceptywnej to proces mocno skomplikowany.

Sensytyzacja obwodowa – jak bardzo wrażliwe są Twoje nerwy?!

W ostatnim artykule zwróciłem Twoją uwagę na system interoceptywny. Wskazałem Ci ciekawy układ, który informuje nas stale o jakości naszych tkanek. Ma on olbrzymie znaczenie informacyjne dla naszego rdzenia kręgowego! Dlatego też dzisiaj dowiemy się, co i w jaki sposób aktywuje kaskadę informacji z włókien cienkich (system interoceptywny). Sprawdzimy przy tym jak bardzo wrażliwe są nasze nerwy. Przed Tobą SENSYTYZACJA OBWODOWA, bo tak w neurofizjologii określa się uwrażliwienie włókien czuciowych.

Staw skokowy – 5 kroków skutecznego i bezpiecznego badania

Skręcony staw skokowy to najczęstsza kontuzja, z którą pacjenci trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Dlatego też w ostatnich latach klinicyści dążą do stworzenia standardów badania pacjentów oraz protokołu terapii, który możemy podeprzeć rzetelnymi wynikami badań. Choć brakuje jednoznacznych wytycznych to spróbuję dziś przytoczyć kilka istotnych doniesień, które okażą się pomocne w tworzeniu protokołu postępowania. Przedstawię je poniżej w formie listy, a następnie rozwinę wybrane podpunkty. Zostań ze mną do końca, bo z tego artykułu dowiesz się jakie kroki przedsięwziąć na starcie w postępowaniu z ostrym urazem stawu skokowego.

Kinezjologia stosowana przez pryzmat triady zdrowia

Jeśli interesujesz się kinezjologią, to z pewnością słyszałeś o czymś takim, jak triada zdrowia. Jeśli jednak nie było Ci dane się z nią wcześniej zapoznać, pozwól że zorganizuję Wam małe randez-vous. Ale pokoleń … Zanim przejdziemy do omawiania koncepcji samej triady, dobrze jest zrozumieć czym jest ból i jaka jest różnica pomiędzy nim, a nocycepcją. Dzięki temu nasz obraz zaburzeń w różnych sferach ludzkiego funkcjonowania nabierze większej głębi barw.

Testy mięśniowe – co to, na co to, a komu to potrzebne?

Testy kinezjologiczne, testy mięśniowe, testy nerwowo-mięśniowe, manual muscle testing – to wszystko określenia tego samego badania. Stanowią one podstawowe narzędzie diagnostyczne w kinezjologii stosowanej oraz wszystkich powstałych na jej kanwie modelach terapeutycznych. Techniczny aspekt wykonania testu jest bardzo prosty, choć jak to zwykle bywa – diabeł tkwi w szczegółach. No i o tych szczegółach chcę Ci dziś opowiedzieć. Jeśli szukasz praktycznego narzędzia diagnostycznego to zostań ze mną do końca dzisiejszego wpisu. Zaczynamy!

Komentarze